WE DO IT RAYK

בונים ומפתחים את הארץ כבר שלושה דורות

קבוצת רייק הינה מיזמיות הנדל"ן המובילות בישראל, בתכנון והקמה של פרויקטים פרימיום במיקומים נחשקים ומבוקשים ברחבי הארץ. יוסי רייק, דור שלישי למשפחת קבלנים, עומד בראש הקבוצה העוסקת במשך עשרים השנים האחרונות בתחום ייזום נדל"ן, נדל"ן מניב, השבחות קרקע, תב"עות ועוד.

 

בשנת 2009 שמה לה הקבוצה למטרה להוביל את תחום היזמות בהתחדשות העירונית בכלל ובתחומי פינוי-בינוי ופרויקטים תמ"א 38 בפרט. הקבוצה מנהלת ומבצעת פרויקטים בפריסה גיאוגרפית רחבה ובאיכויות גבוהות להן היא מתחייבת, כשלצד אלו מצטיינת באיתנות פיננסית גבוהה המבטיחה את ביצוע הפרויקט מתחילתו ועד לסיומו, ברציפות ובמהירות המרבית בשוק הנדל"ן.

 

 

THE RAYK PEOPLE