THE RAYK WAY OF LIVING
כל הפרויקטים

גורדון 81, ת"א

אדריכל: יותם רייך

פרויקט זה נבחר על ידי עיריית תל אביב וזכה במקום הראשון כפרויקט פיילוט לשילוב עיצובי של מערכת החיזוק עם החזיתות.

גורדון 81, ת
סוג הפרויקט

סוג הפרויקט

תמ"א 38/1

היקף הפרויקט

היקף הפרויקט

16 יח"ד

סטטוס הפרויקט

סטטוס הפרויקט

אוכלס

THE RAYK LOCATION